Jongereinferhaal ‘Baarch’ yn Ensafh

Op ‘e falreep fan 2022 yn Ensafh – in Frysk literêr tydskrift mei dêryn gedichten, ferhalen, kollums, literêre besprekken, essees en mieningsfoarming te lêzen – myn ferhaal Baarch, skreaun foar elkenien, mar spesjaal foar de puber dy’t elkenien yn har meidraacht. Mei prachtyllustraasje fan Margreet de Jong.

Baarch, Ensafh

Baarch, Ensafh

Margreet de Jong

Margreet de Jong