Contact

Via het contactformulier en mijn mailadres mail@tialdahoogeveen.nl kun je contact met mij opnemen.

Boeking

Voor lezingen, workshops, bezoeken aan bieb, boekhandel of school graag contact opnemen met De Schrijverscentrale.

Voor pers en recensie-exemplaren neem contact op met uitgeverij Thomas Rap, Ploegsma of de Afûk.

Kies wolharige mammoet

Schoolbezoek het Mozaïek in Arnhem, Oerstoer