Maandag 23 januari was de provinciale start van De Schoolschrijver in Fryslân bij School Loevestein in Gorredijk. Ik werd daar als Schoolschrijver beëdigd door loco-burgemeester Wietze Kooistra. De feestelijke opening werd gepresenteerd door Raynaud Ritsma, Jasper Dijkstra had een lied ingestudeerd met de kinderen en alle kinderen van de school waren er natuurlijk ook bij. Net als de pers, zo waren De Woudklank, Sa!, de Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad aanwezig om verslag te doen van deze feestelijke start. Ik kijk ontzettend uit naar dertien weken om plezier te maken met taal en verhaal! Gedichten schrijven, voorlezen, uitvindingen bedenken, speurtochten en nog heel veel meer om kinderen taalsterk te maken en plezier in lezen en schrijven mee te geven.

Het artikel in de Woudklank De Woudklank
Het artikel in Sa!

Friesch Dagblad 23-01-18

Friesch Dagblad 23-01-18