Vrijdag 30 september is bekend gemaakt dat ik in 2023 en 2024 Berneboeke-ambassadeur van Fryslân ben. Daarmee volg ik Lida Dijkstra op die de afgelopen – bijna – drie jaar deze eervolle functie briljant heeft vormgegeven. Ik mag bij Lida in de leer, én mag mijn termijn op volledig eigen wijze invullen.

Er is een kinderboek voor iedereen, daar ben ik van overtuigd. En met iedereen bedoel ik ook iedereen, want kinderboeken zijn leeftijdsloze kunstwerken verpakt in een mooie kaft. Ik kijk er dan ook naar uit om het Friese kinderboek – schrijvers én illustratoren – volop onder de aandacht te brengen de komende jaren. Maar eerst is het podium nog voor Lida, terwijl ik achter de schermen mooie plannen maak.

———-
Freed 30 septimber is bekend makke dat ik yn 2023 en 2024 Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân bin. Dêrmei folgje ik Lida Dijkstra op dy’t de ôfrûne – hast – trije jier dizze earfolle funksje briljant foarmjûn hat. Ik mei by Lida yn de lear, en mei myn termyn op folslein eigen wize ynfolje.

Der is in berneboek foar elkenien, dêr bin ik fan oertsjûge. En mei elkenien bedoel ik ek elkenien, want berneboeken binne leeftiidsleaze keunstwurken ferpakt yn in moai kaft. Ik sjoch der dan ek nei út om it Fryske berneboek – skriuwers én yllustratoaren – folop ûnder de oandacht te bringen de kommende jierren. Mar earst is it poadium noch foar Lida, wylst ik achter de skermen moaie plannen meitsje.

Lees meer op de website van Leeuwarden City of Literature / lês mear op de webside fan Leeuwarden City of Literature

Lees hier meer over Berneboeke-ambassadeur / lês hjir mear oer Berneboeke-ambassadeur.