Samen met zanger en gitarist Piter Wilkens ben ik pommerant – ambassadeur – van Agrarisch Natuurfonds Friesland. Meer land voor grutto’s en andere weidevogels: natuurlijk ondersteun ik dat! Want het Friese landschap en het geluid van weidevogels zijn deel van mij. Het ontbreken van die vogelgeluiden is een gemis. Niet voor niks heeft de teloorgang van het Friese landschap en de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit een plek in mijn boek De geur van hooi. Gelukkig bestaat er nog een  vrijplaats voor grutto’s, kluten, veldleeuwerikken, tureluurs en kemphanen in Wommels. Daarom steun ik als pommerant het werk van Murk Nijdam en de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân en bouw ik mee aan Gruttoland. En jij kunt ook je steentje bijdragen, heel eenvoudig door voor 7,50 euro een vierkante meter grond te kopen die voor nu én de toekomst wordt veiliggesteld voor grutto’s en andere weidevogels.