Essay: Van wie is het landschap?

In het magazine LETTER van Leeuwarden City of Literature als bijlage bij Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad, mijn artikel ‘Fan wa is it lânskip? | Van wie is het landschap?’
‘… Als het uitgangspunt is dat elk organisme gelijkwaardig is en dat de aarde een fijne plek moet zijn voor alle planten, schimmels en dieren (waaronder de mens), dan is het antwoord heel helder: dat is van ons allemaal, en niet alleen van degene die het kadastraal in eigendom heeft.’

Lees hier het hele artikel.

Met aquarellen van Christiaan Kuitwaard.