Spannend! Vereerd! Samen met vier andere boeken staat mijn boek ‘Wurden fan Timo’ (Woorden van Timo) op de shortlist van de Simke Kloostermanprijs, een literatuurprijs voor Friestalige jeugdliteratuur.
Half maart maakt de jury bekend wie zich de winnaar van 2022 mag noemen.
Uit het juryrapport: ‘Nanne haar broer Timo krijgt een ongeluk en komt te overlijden. Ze zitten beide op de middelbare school, Timo in het examenjaar. Haar verdriet, haar ergernis, haar vragen, haar onmacht tegenover alles en iedereen, de schim van Timo die haar na zijn dood vergezelt, het hele rouwproces wordt door Tialda Hoogeveen grondig en beschreven zonder daarbij de balans te verliezen. Niet te rouw, niet te glad. In verhaal dat je erg raakt.’
Gefelicteerd andere genomineerden: Janny van der Molen, Anne-Goaitske Breteler, I.E. Bloem en Babs Wijnstra mei Mindert!