22-01-2021

Met rouw heeft Tialda Hoogeveen uit Gorredijk een pittig thema bij de kop gepakt voor haar allereerste, Friestalige jeugdroman Wurden fan Timo. ,,Ferlies is in wichtich téma. Eltsenien hat der mei te krijen, ek jongerein.” Friesch Dagblad