September 2022 Ruim twee jaar na verschijning is De geur van hooi – hoe het boerenleven in Nederland veranderde (Thomas Rap) nog altijd actueel. Het is eigenlijk actueler dan ooit, nooit was de betrokkenheid bij agrarische kwesties zo groot als nu. De discussie over stikstofdepositie splijt Nederland. Het is een crisisdossier geworden doordat generaties politici het.. lees meer →

‘De discussie over stikstof gaat door, de onvrede onder boeren is nog niet voorbij. Hoe is het zover gekomen? NRC tipte op zaterdag 3 september boeken, documentaires en tv-programma’s om dieper te duiken in de boerenthematiek en de agrarische geschiedenis, waaronder mijn boek ‘De geur van hooi – hoe het boerenleven in Nederland veranderde’. ”Hoogeveen.. lees meer →