Omrop Fryslân: Ut & Op

8 oktober 2022

Martsje de Jong op sneon 8 oktober 2022 yn Ut & Op oer Abe en de Aardichman: ‘De yllustraasjes bin waarm en sêft fan foarm en kleur, krijst de neiging om se te aaien, it ferhaal is in feelgood ferhaal.’   lees meer →

Abe en de Aardichman

28 juni 2022

Abe ferhuzet nei in hûs mei in grutte tún. As der in famke foar it stek stiet krûpt er gau ûnder in strúk. Mar al gau fernimt er dat er dêr net allinne is… in brún bultsje mei in swiere bromstim en wapperjende hantsjes komt yn beweging. Wat is dat dochs?! En wat wol it famke fan him? Abe en de Aardichman.. lees meer →