Tien Friese uitgeverijen slaan de handen ineen om een Oekraïens prentenboek uit te geven in het Fries. ‘Maia en har freonen’, vertaald door Tialda Hoogeveen, verschijnt in april en de opbrengsten gaan naar UNICEF Oekraïne, voor hulp aan kinderen die getroffen zijn door de oorlog. Friesch Dagblad, vrijdag 1 april 2022        lees meer →

Hooggëerd publiek

25 maart 2022

Hooggeëerd publiek: ik beleefde deze week een mooi podcastdebuut met Kirsten van Santen en Jacob Haagsma en (goed verstopt) Esther Van Der Meer in het Leeuwarder Courant-gebouw, waarin ik vertel over het Oekraïnse kinderboek dat ik vertaalde naar het Fries in: ‘Maia en har freonen’. Te beluisteren via: https://lc.nl/podcast/Hoe-je-met-poëzie-tegen-Poetin-kunt-protesteren-cultuurpodcast-Hooggeëerd-publiek-27559461.html lees meer →

27-02-2021 ‘Dat in ferhaal mei in ‘swier’ tema as rou, dochs sa oansprekkend is, komt fral trochdat Nanne in gewoane fyftjinjierrige fan fleis en bloed is. In grut kompliment foar Tialda Hoogeveen, dy’t yn noch gjin hûndert siden presys de goede snaar wit te reitsjen.’ Friesch Dagblad, Yvonne Dijkstra. lees meer →

22-01-2021 Met rouw heeft Tialda Hoogeveen uit Gorredijk een pittig thema bij de kop gepakt voor haar allereerste, Friestalige jeugdroman Wurden fan Timo. ,,Ferlies is in wichtich téma. Eltsenien hat der mei te krijen, ek jongerein.” Friesch Dagblad   lees meer →

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betrok op 8 oktober mijn boek ‘De geur van hooi’ bij haar Rede fan Fryslân. Ze noemde mijn hoofdpersoon Siebe Peenstra bij naam en toenaam en verweefde zijn verhaal, het verhaal van zijn leven als boer en de ontwikkeling van de naoorlogse landbouw, door haar toespraak. ‘Neem.. lees meer →

“De geur van hooi vertelt tussen de regels door dat dit grote verlies niet te wijten is aan de keuzes van individuele boeren. Integendeel: Siebes broer Jitze moest wel heel koppig zijn om niet mee te gaan met alle vernieuwingen. Niet meedoen werd gezien als een keuze voor faillissement. De weg die Siebe Peenstra in zijn.. lees meer →

Margriet

1 augustus 2020

In weekblad Margriet is in de rubriek ‘net verschenen’ De geur van hooi uitgelicht. lees meer →

Een recensie van De geur van hooi in het zomernummer van Historisch Tijdschrift Fryslân.   lees meer →

Sneeker Nieuwsblad

15 juli 2020

Sneeker Nieuwsblad: ‘Het geeft een prachtig inkijkje in een halve eeuw landbouwgeschiedenis.’ lees meer →

Ineke Noordhoff in Noorderbreedte: ‘Daarmee is het een lezenswaardig boek voor ieder die wil begrijpen hoe we feitelijk van ‘gezonde landbouw’ zijn beland in grootschaliger landbouw die weidevogels, diversiteit in begroeiing en landschappen vernietigt. En het is een nostalgisch boek voor ieder die het meemaakte of uit familieverhalen meekreeg hoe boeren vroeger werkten op het.. lees meer →