Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betrok op 8 oktober mijn boek ‘De geur van hooi’ bij haar Rede fan Fryslân. Ze noemde mijn hoofdpersoon Siebe Peenstra bij naam en toenaam en verweefde zijn verhaal, het verhaal van zijn leven als boer en de ontwikkeling van de naoorlogse landbouw, door haar toespraak.

‘Neem nou Siebe Peenstra, boer in Oldeboorn en later in Wommels. Op zijn trouwdag in 1947 begon hij met een dagboek over het boerenambacht en het boerenleven. Vorig jaar overleed hij, bijna 96 jaar oud. Zijn dagboekaantekeningen verwerkte Tialda Hoogeveen in haar boek De Geur van Hooi. Dit boek verscheen deze zomer. Het is de levensbeschrijving van een vooruitstrevende Friese boer, maar staat tegelijk ook voor de ontwikkeling van de hele naoorlogse landbouw in Nederland.’

Integraal te lezen in de Leeuwarder Courant.

De rede fan Fryslân 2020, hier te zien bij Omrop Fryslân

Carola Schouten