Zaterdag 20 juni – Friesch Dagblad: een vooruitstrevende, nieuwsgierige en eigengereide boer lees meer →

de Volkskrant

14 juni 2020

13-06-2020 Een paginagrote recensie in de Volkskrant, met enkele kritiekpunten, maar ook: “Met haar beschrijving van het noordelijke plattelandsleven begeeft Hoogeveen zich in de voetsporen van Geert Mak (Hoe God verdween uit Jorwerd), Frank Westerman (De graanrepubliek) en – van recenter datum – Landschapspijn van journalist Jantien de Boer.” lees meer →

Op ‘e Skille

10 juni 2020

10 juni 2020 Een prachtige, sfeervolle pagina aandacht voor De geur van hooi in Op ‘e Skille, het huis-aan-huisblad in de Greidhoeke, het gebied waar Wommels ook is te vinden. Het is het dorp waar de hoofdpersoon van mijn boek – Siebe Peenstra – zo’n dertig jaar woonde en werkte op zijn boerderij De Terpen… lees meer →

28-05-2020 – De geur van hooi is Boek van de dag in de Gooi- en Eemlander. lees meer →

28-05-2020 – “Peenstra, geen fanatiek natuurbeschermer, noteert ook hoe de natuur hiervoor de prijs betaalt. Weg blauwgras, weg weidevogels als kieviten, scholeksters, veldleeuweriken of grutto’s. Vooruitgang heet dat. Hoe onontkoombaar dat was, brengt Tialda Hoogeveen aantrekkelijk en invoelbaar in beeld.” Lees verder>>      lees meer →

Sa!

21 mei 2020

20 mei 2020 – Huis-aan-huisblad Sa! interviewde me over De geur van hooi. lees meer →

Van Wad tot stad

20 mei 2020

Ook aandacht voor De geur van hooi in huis-aan-huisblad Van Wad tot Stad. Tekst en portretfoto Sybe Joostema.   lees meer →

Leeuwarder Courant

18 mei 2020

18-05-2020 – De Leeuwarder Courant besteedde maar liefst een hele spread aan De geur van hooi. Inclusief fragmenten uit het boek, foto’s uit de privécollectie en één van Siebe Peenstra’s olieverfschilderijen. lees meer →

Oerstoer in Friesch Dagblad

26 januari 2020

25 januari 2020 In Friesch Dagblad: “In het mooi vormgegeven boek met de aantrekkelijke titel ‘Oerstoer, over de wolharige mammoet en de rest’ vertelt zij op een levendige, enthousiaste en soms humoristische wijze over allerlei dieren die in die tijd leefden.” “Geen opsommingen van feitjes, maar een boeiend verhaal.” lees meer →

Zoals zo vaak zijn de locale media er als eerste bij, zo ook nu met het verschijnen van Oerstoer, over de wolharige mammoet en de rest. Een interview met huis-aan-huisblad Sa! ‘Iets maken wat er nog niet is, dat vindt schrijfster Tialda Hoogeveen het allermooist. Er zijn talloze boeken over bijvoorbeeld de dinosaurus, maar over.. lees meer →