Foar it earst yn de skiednis fan tydskrift de Moanne, is der yn gearwurking mei Keunstwurk en Taalplan Frysk in berne-edysje ferskynt. Dizze nije Moanne is in prikeljend tydskrift foar bern fan 8 oant 108 oer keunst en kultuer en taal yn Fryslân. De Nije Moanne is in tydskrift dat net fan juster is, it giet oer keunst,.. lees meer →

Tien Friese uitgeverijen slaan de handen ineen om een Oekraïens prentenboek uit te geven in het Fries. ‘Maia en har freonen’, vertaald door Tialda Hoogeveen, verschijnt in april en de opbrengsten gaan naar UNICEF Oekraïne, voor hulp aan kinderen die getroffen zijn door de oorlog. Friesch Dagblad, vrijdag 1 april 2022        lees meer →

Hooggëerd publiek

25 maart 2022

Hooggeëerd publiek’: ik beleefde deze week een mooi podcastdebuut met Kirsten van Santen en Jacob Haagsma en (goed verstopt) Esther Van Der Meer in het Leeuwarder Courant-gebouw, waarin ik vertel over het Oekraïnse kinderboek dat ik vertaalde naar het Fries in: ‘Maia en har freonen’. Te beluisteren via: https://lc.nl/podcast/Hoe-je-met-poëzie-tegen-Poetin-kunt-protesteren-cultuurpodcast-Hooggeëerd-publiek-27559461.html lees meer →

27-02-2021 ‘Dat in ferhaal mei in ‘swier’ tema as rou, dochs sa oansprekkend is, komt fral trochdat Nanne in gewoane fyftjinjierrige fan fleis en bloed is. In grut kompliment foar Tialda Hoogeveen, dy’t yn noch gjin hûndert siden presys de goede snaar wit te reitsjen.’ Friesch Dagblad, Yvonne Dijkstra. lees meer →

22-01-2021 Met rouw heeft Tialda Hoogeveen uit Gorredijk een pittig thema bij de kop gepakt voor haar allereerste, Friestalige jeugdroman Wurden fan Timo. ,,Ferlies is in wichtich téma. Eltsenien hat der mei te krijen, ek jongerein.” Friesch Dagblad   lees meer →

“De geur van hooi vertelt tussen de regels door dat dit grote verlies niet te wijten is aan de keuzes van individuele boeren. Integendeel: Siebes broer Jitze moest wel heel koppig zijn om niet mee te gaan met alle vernieuwingen. Niet meedoen werd gezien als een keuze voor faillissement. De weg die Siebe Peenstra in zijn.. lees meer →

Sneeker Nieuwsblad

15 juli 2020

Sneeker Nieuwsblad: ‘Het geeft een prachtig inkijkje in een halve eeuw landbouwgeschiedenis.’ lees meer →

Zaterdag 20 juni – Friesch Dagblad: een vooruitstrevende, nieuwsgierige en eigengereide boer lees meer →

de Volkskrant

14 juni 2020

13-06-2020 Een paginagrote recensie in de Volkskrant, met enkele kritiekpunten, maar ook: “Met haar beschrijving van het noordelijke plattelandsleven begeeft Hoogeveen zich in de voetsporen van Geert Mak (Hoe God verdween uit Jorwerd), Frank Westerman (De graanrepubliek) en – van recenter datum – Landschapspijn van journalist Jantien de Boer.” lees meer →

Op ‘e Skille

10 juni 2020

10 juni 2020 Een prachtige, sfeervolle pagina aandacht voor De geur van hooi in Op ‘e Skille, het huis-aan-huisblad in de Greidhoeke, het gebied waar Wommels ook is te vinden. Het is het dorp waar de hoofdpersoon van mijn boek – Siebe Peenstra – zo’n dertig jaar woonde en werkte op zijn boerderij De Terpen… lees meer →