Vogelbescherming Nederland

Voor Vogelbescherming Nederland schrijf ik artikelen voor hun website over bedreigingen en kansen voor vogels, in Nederland en buitenland.
Lees bijvoorbeeld:

Vogelwacht luchtmacht beschermt vliegtuigen en vogels

Vogels op de kaart in Rusland

Ook schreef ik in 2012 mee aan de cursus Tuinvogels Herkennen, bijvoorbeeld over vreemdgangers, zoals pimpelmees, winterkoning en heggenmus. Waarom is de ene vogel monogaam en zoekt de andere soort zo veel mogelijk kansen om zich voort te planten? Of over kleurrijke vogels, zoals groenling, goudvink en putter. Wat is de functie van die kleuren?