Gedicht yn: It grutte foarlêsboek diel 2

Myn gedicht Oer Rosa (mar mear oer Hinke) yn It grutte foarlêsboek diel 2. Ferhaaltsjes, ferskes en gedichtsjes foar bern fan 2 jier ôf. Afûk. Ferwachte: 9 novimber 2019